SKF kit bague de fourche SHOWA 43mm (type 2)

1 pc bague de fourche TI  (traitement interieur)

1 pc bague de fourche TE  (traitement exterieur)

SHOWA 43mm


27,77 €